Hoppa till innehåll

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2022

Tre kvinnliga medarbetare i en monter under H22 City Expo

Helsingborgshem året 2022

Här på sajten kan du läsa vår verksamhetsberättelse från året 2022. Du kan också läsa mer om våra resultat i vår årsredovisning och hållbarhetsrapport

Det här är Helsingborgshem

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar.

Helsingborgshems uppdrag är att medverka till att Helsingborg är en långsiktigt hållbar och attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Bolaget ska ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på långsiktig utveckling av stadens attraktivitet.

Helsingborgshem i fem punkter

11 813
Antal lägenheter
221
Antal affärslokaler
257
Antal anställda
1 106 084
Nettoomsättning
1946
Grundat

Trygghet är vårt viktigaste mål

Vi är nu etablerade som en förebild inom stadsdelsutveckling i Sverige
Jonas Hansson VD

År 2022 var ett utmanande år men innehöll också flera ljuspunkter.

Läs första delen i vår verksamhetsberättelse – Kort om Helsingborgshem