Hoppa till innehåll

VERKSAMHETEN 2022

Kort om Helsingborgshem

Två kvinnor hjälps åt att bära en korg med vårlökar

Kort om Helsingborgshem

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar.

Helsingborgshems uppdrag är att medverka till att Helsingborg är en långsiktigt hållbar och attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Bolaget ska ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på långsiktig utveckling av stadens attraktivitet.

Vision

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor.

Affärsidé

Helsingborgshem erbjuder en variation av bostäder för människor som vill leva och verka i Helsingborg. Tillsammans är vi aktiva, långsiktiga och tar samhällsansvar.

Ekonomiskt resultat

Nettoomsättning
1 106 084tkr
Årsresultat efter finansiella poster
53 441tkr
Balansomslutning
7 567 941tkr
Driftnetto
431 054tkr

Helsingborgshem som bostadsbolag

11 813
lägenheter
20 000
hyresgäster
221
affärslokaler
442
studentlägenheter

Våra hyror

Högsta hyran
21 105kr
Snitthyra
7 411kr
Lägsta hyran
2 258kr

Helsingborgshems vd summerar 2022.