Hoppa till innehåll

VERKSAMHETEN 2022

Attraktiv arbetsgivare

Helsingborgshems glada medarbetare för en diskussion runt ett bord

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna är en avgörande nyckel till framgång för att Helsingborgshem ska kunna klara av sitt uppdrag. Med enskild och samlad kompetens hos våra medarbetare driver vi verksamheten framåt.

Vi vill att Helsingborgshems medarbetare ska välja att jobba hos oss utifrån det uppdrag vi har och att de väljer oss med både hjärta och hjärna – först en gång och sedan varje dag. För att få medarbetarna att göra det valet – att lägga tid, kraft och engagemang för att göra skillnad varje dag för våra kunder och för Helsingborg – behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare.  Några exempel på vad vi har gjort under året 2022 för att bidra till det kan du läsa om här.

Årets medarbetarenkät

Medarbetarengagemanget mäter vi årligen via en enkät. Årets resultat visade att vi har 54,1 procent “ambassadörer“ av de 88 procent som svarade på enkäten. Ambassadörerna kallas de som angett 9 eller 10 på en tiogradig skala att de mycket sannolikt skulle rekommendera Helsingborgshem som arbetsgivare. Vi fortsätter sträva efter ett ännu högre engagemang och vårt ambitiösa mål är 70 procent ambassadörer 2023. Medarbetarenkäten visade också att vi har en väldigt trivsam och bra arbetsmiljö där alla känner sig väl bemötta på arbetsplatsen och över 88 procent känner sig fullt engagerade i sitt arbete.

Resultat 2022
54,1 % ambassadörer
Mål 2023
70 % ambassadörer

Vi har ett högt medarbetarengagemang

Medarbetare som är engagerade mår bättre, har roligare på jobbet och presterar bättre. Tillsammans skapar vi en bra dag på jobbet, helst varje dag.

Medarbetardagar skapar energi och riktning

Varje år samlar vi alla Helsingborgshems medarbetare på två medarbetardagar där vi lägger tyngdpunkten på det som är aktuellt just nu och skapar energi tillsammans. Vi satsade på förberedelser inför H22 City Expo vid vårens medarbetardag. På höstens medarbetardag ville vi skapa gemensam förståelse hur vi påverkas av tuffa omvärldsfaktorer som energikris, högre byggpriser, högre räntor och en förändrad bostadsmarknad och hur vi, i denna kontext, ska bidra till ökad trygghet, fler nöjda kunder och ekonomisk lönsamhet.

Aktiviteter

För att bygga gemenskap i företaget har vi haft ett antal andra aktiviteter under året som gemensamma frukostar, föreläsningar och ”Helsingborgshems hörna”. Helsingborgshems hörna är ett internt talkshowformat där olika medarbetare intervjuas och delar med sig av sitt arbete och vad som är aktuellt. Vi ordnade även en uppskattad frivillig padelturnering under våren.

Tillit och flexibilitet i arbetssätt

Efter coronapandemin, som innebar förändrat arbetssätt och begräsningar i servicen gentemot våra kunder, kunde vi våren 2022 jobba som vanligt igen och återvända till att vara fysiskt på plats. Kontoret är fortsatt basen i vårt arbetssätt och en central mötesplats för oss. Vi har fortsatt en flexibel och tillitsfull hållning till distansarbete när och om det fungerar för samarbete och kollegor.

Helsingborgshems glada medarbetare för en diskussion runt ett bord
Tre av Helsingborgshems medarbetare sitter vid ett bord med en laptop

Uppförandekoden vägleder oss

Som Helsingborgs största hyresvärd är vi en viktig samhällsaktör och det spelar roll hur vi som kommunägt bolag agerar. Därför har varenda en av Helsingborgshems medarbetare ett ansvar att agera på ett sätt som inger förtroende hos kunder, samarbetspartners, leverantörer, allmänhet och ägare.

För att vägleda alla medarbetare i hur vi agerar i vardagen gentemot kunder och varandra tog vi fram en uppförandekod som lanserades 2022. Den har sin utgångspunkt i våra värdeord, vår vision och våra övriga styrande dokument. Under våren fick alla medarbetare kunskap och värdefulla diskussioner kring uppförandekoden i en företagsövergripande utbildning.

I koden poängterar vi vikten av att alla medarbetare har ett ansvarsfullt och professionellt förhållningssätt i vårt arbete och beteende mot varandra, samarbetspartners och inte minst våra kunder.

Omslaget på broschyren Uppförandekod

Teamkänsla under H22 City Expo

Helsingborgs stadsmässa H22 City Expo pågick mellan den 30 maj och 3 juli. Vi ansvarade för genomförandet av stadsmässan på Drottninghög och inför det pågick ett omfattande förberedelse för oss på Helsingborgshem. Drottninghög som var ett av huvudområdena för H22 City Expo.

Två glada medarbetare under H22 City Expo i Helsingborg

Vi byggde en stark teamkänsla inför och under H22City Expo då cirka 170 av våra medarbetare arbetade för att skapa en schysst upplevelse för de besökare som kom från såväl Helsingborg som från olika företag och organisationer för att se och uppleva stadsdelens Drottninghögs utveckling.  Vi hade ett gemensamt uppdrag – att serva besökarna på H22 på Drottninghög. Besökarna visades runt i stadsdelen, vi visade helt nya lägenheter i Stadskvarteret, vi skötte studiebesök och vi pratade med besökarna om hållbart resande och mobilitetslösningar. Att vi jobbade koncentrerat med ett uppdrag tillsammans byggde gemensamhetskänsla, laganda och goda relationer inom företaget men också med andra inom staden och de kommunägda bolagen. Flera medarbetare lärde känna kollegor de inte kände tidigare.

Att jobba tvärövergripande med ett tydligt gemensamt uppdrag där alla kan vara med tror vi är en av framgångarna för den teamkänsla vi byggde under H22.  Som ett tack för allas insatser samlades företaget för gemensam lunch och fest efter sommarsemestrarna.

Läs mer om hur vi jobbade 2022 för att göra Helsingborg till en attraktiv stad.