Hoppa till innehåll

VERKSAMHETEN 2022

Ekonomisk utvecklingskraft

En man målar fasaden på en fastighet i Ödåkra

Ekonomisk utvecklingskraft

För att en verksamhet ska kunna utvecklas behöver den skapa ett ekonomiskt överskott, vinst, över tid. I vårt uppdrag ingår bland annat att förvalta och modernisera våra befintliga fastigheter, att satsa på trygghetsåtgärder och utveckla attraktiva stadsdelar samt att bygga nya bostäder.

Genom ett stabilt ekonomiskt överskott över tid, en rimlig skuldbörda och genom en sund förvaltning och utveckling av våra fastigheter bygger vi långsiktigt förtroende. Med sociala investeringar och väl avvägda satsningar på underhåll vårdar vi våra fastigheter och skapar en positiv värdeutveckling. Lönsamhet skapas genom en rimlig utveckling av intäkterna tillsammans med god kostnadskontroll.

Så möter vi de ekonomiska utmaningarna

Under 2022 försämrades det ekonomiska läget hastigt. Rekordhög inflation ledde till snabba räntehöjningar, energipriserna har skenat och vi har sett kraftigt ökade priser på exempelvis byggmaterial. Trots att vi har en stor del av räntor och energipriser bundna, vilket har skyddat oss väl under 2022, så ökar även våra kostnader dramatiskt.

Vi varken kan eller vill kompensera kostnadsökningarna fullt ut genom generella hyreshöjningar, även om dessa också behöver vara högre än vanligt. För att möta kostnadsökningarna behöver vi därför jobba med andra åtgärder. Under hösten påbörjades ett resultatprogram och vi kommer med hjälp av ett nytt digitalt verktyg att ha täta uppföljningar i syfte att snabbt skapa resultat.

Hela företaget har involverats i arbetet där vi inledningsvis lägger stort fokus inom tre områden; avfall, intäkter och energi. Inom avfallsområdet är en viktig uppgift att få hyresgästerna att sortera rätt, eftersom det felsorterade avfaller kostar stora summor. På intäktssidan ser vi bland annat över gamla rabatter och avgifter som inte har justerats på länge. När det gäller energi har vi ett brett åtgärdsprogram som vi tror kan göra stor nytta både för ekonomi och miljö, vilket du kan läsa mer om här .

Driftnetto

Mål 2023
450 miljoner kronor
Resultat 2022
431 miljoner kronor
Helsingborg från ovan i svartvitt med bostadsområdet Drottninghög i färg
Detalj av solceller i motljus
Helsingborgshems framsida på årsrapporten

Detta var sista avsnittet i vår verksamhetsberättelse, du hittar alla avsnitt i menyn och du hittar vår årsredovisning och hållbarhetsrapport här nedan. I den kan du bland annat läsa mer om våra ekonomiska resultat.