Hoppa till innehåll

VERKSAMHETEN 2022

Trygghet

En familj sitter och äter middag vid matbordet i köket

Trygghet

Helsingborgs stad har gett oss ett tydligt uppdrag. Vi ska jobba för att alla som bor hos oss ska trivas och känna sig trygga. Tryggheten har en avgörande inverkan på kundnöjdheten – otrygga hyresgäster är ofta missnöjda hyresgäster. Därför är trygghet vår viktigaste målsättning.

Mål

Minst 65 procent trygga hyresgäster under 2023

Resultat

I slutet av 2022 svarade 64 procent av hyresgästerna att de var trygga eller mycket trygga i sitt bostadsområde.

Den som är stor måste tänka ännu större

För att öka tryggheten och trivseln arbetar vi parallellt på flera nivåer och med olika sorters insatser – det räcker inte att enbart bygga och förvalta. Vi genomför fysiska åtgärder i våra fastigheter för att skapa säkra boendemiljöer men vi är även ett aktivt och närvarande stöd till våra hyresgäster och verkar för att minska utanförskap och stärka svaga grupper i samhället.

När vi väljer riktning och provar nya åtgärder tar vi stöd i etablerade modeller, till exempel den så kallade rutinaktivitetsteorin eller brottstriangeln som den också kallas, för att förebygga otrygghet och öka trivseln. Vi arbetar brett med trygghetsfrågorna, både med fysiska åtgärder i boendemiljön och med sociala åtgärder

Tryggare och trivsammare

Exempel på våra åtgärder för tryggare och trivsammare boendemiljöer

Digitala låssystem

Mer och bättre belysning

Beskärning av skymmande buskage

Ökad närvaro av personal i områdena

Aktiv hantering av störningsärenden

Arbetsmarknads- insatser

Fritidsaktiviteter

Grafik som beskriver brottstriangeln

Brottstriangeln

Enligt brottstriangeln krävs det tre saker för att ett brott ska begås; en motiverad gärningsperson, ett lämpligt objekt samt frånvaro av kontroll. För att minska sannolikheten för brott bör man arbeta med alla tre delarna.

De två nedre hörnen av triangeln fokuserar på den fysiska miljön medan det övre fokuserar på sociala frågor. Inom ramen för vårt uppdrag arbetar vi med alla tre delar, både på egen hand och i samarbete med andra aktörer i staden. Vi tar hjälp av forskning och av specialister på området, till exempel Brottsförebyggande rådet och Stiftelsen Tryggare Sverige.

Digitalt låssystem för boende på Grönkullagatan
Digitalt låssystem
En man i en liten bil med texten "Vi tar trygghet på allvar" och en kvinna med en kaffemugg i handen. Båda jobbar för Helsingborgshem.
Medarbetare som jobbar med trygghet och trivsel på Dalhem

Säkrare miljöer med trygghetscertifiering

Vi har trygghetscertifierat sammanlagt 4577 lägenheter

De fysiska miljöerna i och omkring våra hus ska vara utformade på ett sätt som försvårar och motverkar brott och olyckor. Säkra miljöer skapar vi bland annat genom vår trygghetscertifiering. Den innebär ett paket av åtgärder som skapar trygghet hela vägen från bilparkeringen fram till lägenheten. Åtgärderna kan till exempel vara förbättrad belysning, elektroniskt passagesystem och säkra källarförråd. Sedan starten 2013 har 59 fastigheter i 17 stadsdelar med sammantaget 4 577 lägenheter trygghetscertifierats.

Under 2022 blev totalt 5 fastigheter trygghetscertifierade. Dessa ligger på Drottninghög, Fredriksdal och Elineberg. Så här blev det på Fredriksdal efter trygghetscertifieringen

Ny belysning ger positivt resultat i kundenkät

Under året har vi slutfört det större belysningsprojekt som vi påbörjade under 2021 på Drottninghög, Dalhem, Närlunda, Husensjö och i Ödåkra.

Störst insats har vi gjort i Ödåkra och på Husensjö. Dessa områden är till största delen radhusområden med stora ytor och många gångstigar som kantades av gammal originalbelysning. Den behövde vi förnya och förbättra för att öka tryggheten. I Ödåkra sitter det numera lampor vid varje förråd och lyktstolparna har blivit fler och fått ny LED-belysning. Längs gångstigar lyser så kallade pollare upp och visar vägen. I november var det slutbesiktning av belysningsprojektet och enligt resultatet i enkätverktyget Kundbarometern är hyresgästerna mycket nöjda. I december 2020 var 61 procent av hyresgästerna nöjda eller mycket nöjda med belysningen i Ödåkra. Den 1 november 2022 var siffran 79 procent. Se bilder från Ödåkra.

Områdesteam Dalhem fokuserar på trygghetsskapande aktiviteter och ökad närvaro

Områdesteamet på Dalhem har under året fokuserat på att skapa långsiktiga relationer med hyresgästerna och på att öka personalens närvaro i området.

När det var dags att inviga en ny grillplats i bostadsområdet Brohult på Dalhem bjöd vi grannarna på grillat och i september kom cirka 300 personer till vår familjedag. Det blev en dag lyckad dag med bland annat ansiktsmålning, ballongman, hoppborgar, allsång och food truck.

Sedan i våras har vi under flera tillfällen bjudit in till kvartersfika. Under kvartersfikorna kan hyresgästerna under avslappnade former föra fram åsikter och förslag på förbättringar. Kvartersfikorna ger också områdesteamet en bra känsla för vad som händer i området. Kvartersfikorna har i genomsnitt haft 30 besökare per tillfälle.

På Dalhem satsar vi på ungdomar med en speciell ungdomsgrupp med ungdomar från Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal. Under våra träffar uppmuntrar och stöttar vi dem att ta initiativ till aktiviteter. Det kan handla om att ge dem uppdrag i området som till exempel att ordna fika till familjedagen och att lära sig konsekvenstänk. I december besökte gruppen Brandorama. Där blev de bland annat uppmärksamma på vilka allvarliga följder ett oansvarigt hanterande av fyrverkerier kan få. Sedan ungdomsgruppen startade 2020 har otrygghet kopplat till ungdomsgäng och skadegörelse minskat på området.

Under året har vi även utökat Trygghetsjourens närvaro på adresser där hyresgästerna sagt att de upplever sig otrygga. En gång i veckan utför dessutom våra områdesvärdar dörrknackning i kvarter där till exempel något speciellt har inträffat eller där vi ser att trygghetssiffrorna har gått ner. Detta upplever vi har varit uppskattat av våra hyresgäster.

Det här tycker hyresgästerna om kvartersfika
Ta reda på mer om Trygghetsjouren

Områdesvärdar fokuserar på barn och ungas trygghet

Våra områdesvärdar har speciellt fokus på barn och ungas trygghet i våra mest utsatta områden. De finns tillgängliga på Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal, Närlunda och Planteringen flera gånger i veckan, också under kvällar och helger. Kontinuerlig närvaro och synlighet är viktig för tryggheten och områdesvärdarna lär känna många hyresgäster och deras barn genom olika aktiviteter. Aktiviteter som också gör att grannar lär känna varandra på ett nytt sätt.

Ungdommar tillsammans med områdesvärdar på Dalhem

Till exempel ordnade områdesvärdarna en pizzatävling på @Plantan på Planteringen under jullovet. En meriterad pizzabagare var på plats som inspiratör och domare. Tio lag deltog med stort engagemang och områdesvärdarna passade på att berätta om vilka konsekvenser skadegörelse och vandalisering på området har fått, både för människors trygghet och för ekonomin. Både yngre och äldre lyssnade intresserat.

@Söder - Ny mötesplats ger positivt flöde av människor

Den 1 september öppnande den nya mötesplatsen @Söder på Håkan Lundbergs gata vid Furutorpsparken. Vi driver @Söder tillsammans med projektet Omtanke Helsingborg och föreningen Inva-Sam. Med de boende ordnar vi aktiviteter som ökar gemenskapen i området. @Söder har redan skapat ett nytt positivt flöde av människor som på ett naturligt sätt är med och bidrar till ett tryggare och trivsammare Söder.

Under hösten har vi provat aktiviteter och evenemang som hyresgästerna har önskat. Pratcaféet har varit välbesökt och har kunnat utöka sina öppettider. Målarkursen som föreningen Fyra färger har erbjudit har intresserat både barn och föräldrar och varje vecka fyllt lokalen med människor. Läxhjälpen och after school-aktiviteter har inte varit lika välbesökta och vi kommer därför att avsluta dem. Vi provar, utvärderar och fortsätter utveckla verksamheten tillsammans med ännu fler aktörer. Vi är glada för samarbete med Stadsdelsmammorna, Studiefrämjandet, Helsingborgs bibliotek, Söderscen, Palestinska kvinnoföreningen och våra studenter i området som vi kommer att erbjuda studieplatser framöver.

Besökare på den nya mötesplatsen @Söder på Håkan Lundbergs gata

I genomsnitt har vi haft 100–130 besökare per vecka. De som bor i fastigheten som @Söder tillhör upplever att deras bostadsområde har blivit tryggare. Andelen som känner sig trygga i sitt bostadsområde har ökat från 38 procent till 48 procent under 2022.

Klara bor i ett hus som är trygghetscertifierat

Klara har bott på Fredriksdal sedan 1996 och i lägenheten på Lägervägen sedan 2016.

– Jag lämnar inte Fredriksdal. Detta är hemma för mig och jag är i huvudsak trygg med området som jag känner väl. Det är på kvällarna som jag kan känna mig otrygg, berättar Klara.

Klara öppnar dörren till den gemensamma tvättstugan på Lägervägen.

Därför är hon glad att hon har möjlighet att ringa Trygghetsjouren om hon skulle behöva och hon säger också att det känns bra att se dem ute i området.

Under 2022 trygghetscertifierade Helsingborgshem huset som Klara bor i.

– Jag har haft inbrott i mitt källarförråd så jag var positiv till erbjudandet om trygghetscertifiering. Jag vill såklart inte ha högre hyra men jag kände att höjningen var värt det och jag ångrar mig inte, säger Klara.

Klara förklarar att det har blivit tryggare med de bättre och säkrare förråden och det gör stor skillnad för henne att porten numera är låst.

– Det är tryggt att vi har fått passagesystemet med porttelefon så att inte vem som helst kan komma in i trapphuset, berättar Klara.

Gångstigarna utanför huset kantas nu av fler och bättre LED-armaturer och Klara tycker att det har blivit jättefint.

– Det ser mycket trevligare ut från köksfönstret när gården och parkeringen är upplysta så här, avslutar Klara.

Engagerade medarbetare är viktigt för oss, läs mer om det här.