Hoppa till innehåll

VERKSAMHETEN 2022

Vision, värde, affärsmodell och affärsplan

Ett ljus, vackert lägenhetshus med grön dörr

Vision, värde, affärsmodell och affärsplan

Vår vision

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor.

Helsingborgshems vision är en viktig kompass för alla medarbetare. Den laddar oss med energi och hjälper oss att peka ut färdriktningen framåt.

Vår affärsidé

Helsingborgshem erbjuder en variation av bostäder för människor som vill leva och verka i Helsingborg. Tillsammans är vi aktiva, långsiktiga och tar samhällsansvar.

Vår affärsidé beskriver vad vi erbjuder marknaden, vilka som är våra kunder och hur vi skapar värde för våra kunder och vår ägare.

Grafik som beskriver affärsmodellen

Vår affärsmodell

Vår affärsmodell vilar tungt på attraktivitet. Förmågan att höja attraktiviteten i olika stadsdelar fungerar som en hävstång och är helt avgörande för att höja fastighetsvärdet och påverkar både kundnytta och samhällsnytta.

Vår värdegrund leder oss i vardagen

Vi vågar, vi utvecklar och vi bryr oss

Värdegrunden är basen för hur vi agerar i vardagen. Allt ifrån hur vi möter våra kunder och samarbetspartners till hur vi möter varandra som kollegor.

Affärsplan 2020-2023

Inriktningsmål

Trygghet är vårt viktigaste mål. Utöver det har vi fem inriktningsmål i vår affärsplan:

Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv stad

Fungerande bostadsmarknad

Mycket nöjda kunder

Ekonomisk utvecklingskraft

Mål som hänger ihop och leder oss mot vår vision

De fem målen står var för sig men hänger också ihop och bidrar till varandra. Till exempel bidrar engagerade medarbetare till att skapa en attraktiv stad och en fungerande bostadsmarknad, vilket ger mycket nöjda kunder. Allt detta sammantaget resulterar i ekonomisk utvecklingskraft – vilket i sin tur ger oss möjlighet att fortsätta utveckla en attraktiv stad och fungerande bostadsmarknad.

Trygghet är vårt viktigaste mål, läs exempel på hur vi jobbade med det under 2022.