Hoppa till innehåll

VERKSAMHETEN 2022

VD har ordet

VD har ordet

År 2022 var ett utmanande år med två års pandemi bakom oss, energikris, hög inflation, krig i närområdet och höjda räntor som påverkade oss. Året innehöll även flera ljuspunkter – vi kom tillbaka i drift och service till våra hyresgäster med full kraft efter pandemin och vi fick visa upp vår stadsutveckling på H22 på Drottninghög. Vårt stora nybyggnadsprojekt Stadskvarteret med 200 nya lägenheter blev klart och hyresgäster kunde börja flytta in.

H22 på Drottninghög

Under sommarens H22 City Expo visade vi upp hur vi tar hand om och utvecklar Drottninghög – Helsingborgs första miljonprogram – på ett hållbart sätt. Vi visade bland annat fyra olika nybyggda lägenheter i Stadskvarteret, vi pratade mobilitet vid Drottninghögs centrum och vi höll dagliga ”H22 Talks” där vi under rubriken Drottninghögsresan berättade om områdets utveckling. Intresset var stort från branschfolk och vi är numera etablerade som en förebild inom stadsdelsutveckling i Sverige. Även allmänheten lockades till området och det stora intresset har bidragit till att förändra bilden av Drottninghög i positiv riktning.

Utvecklingen av Drottninghög

På Drottninghög har inflyttning under hösten skett i den första halvan av Stadskvarteret, som totalt omfattar nästan 200 nya bostäder. Det är ett mycket stort projekt som har väckt stort intresse. Vi har hyrt ut med förtur till våra hyresgäster och glädjande nog kan vi se att intresset har varit stort från hela staden. Drottninghög som tidigare har haft svårt att locka helsingborgarna – hit har man främst flyttat när man kommer till Helsingborg utifrån – verkar nu göra just det. Utöver många olika typer av nya hyresrätter så bidrar kvarteret också med stadsdelens första äganderätter i form av tio friköpta radhus.

Ökad service till våra hyresgäster

Efter två år med olika typer av coronarestriktioner har vi under året äntligen åter kunnat öppna upp fullt ut och ge ökad service genom exempelvis vårt kundcenter. Hyresgästerna har nu åter kunnat boka exempelvis målning och tapetsering och reparationer utförs som vanligt igen. Vår personal får genomgående höga betyg i vår kundbarometer – våra kvartersansvariga får högsta betyg av alla bolag som ingår i samma mätning.

Jonas Hanssons signatur

Jonas Hansson, VD

En glad medarbetare på Helsingborgshem
Stadskvarteret ovanifrån

Läs mer om vår vision och affärsplan.